Geschiedenis van de Stichting

De Stichting is in 2004 bij notariele akte opgericht door mevrouw L.M.Th. van Aubel.  Mevrouw van Aubel is tot 1982 mede-eigenaar geweest van de brouwerij De Ridder in Maastricht.

In de annalen wordt vermeld dat de brouwerij de Ridder is gesticht in 1857.  De oorspronkelijke lokatie was de Rechtstraat in Wijck-Maastricht. De brouwerij werd geleid door de twee broers van Aubel, in opeenvolgende generatie’s.  In 1976 werd de leiding van de brouwerij toevertrouwd aan mevrouw L.M.Th. van Aubel en haar neef de heer Ch. van Aubel, kinderen van de laatste twee gebroeders.

In 1982 nam Heineken Brouwerijen Nederland de brouwerij de Ridder over.  Maar in december 2002 werd door de directie van Heineken besloten om de brouwactiviteiten in Maastricht te beeindigen.

Onderstaand vindt u informatie waarmee Stichting voldoet aan de ANBI regelgeving.

Contactgegevens van de Stichting vindt u hier.

Fiscaalnummer (RSIN) van de Stichting is: 8134.43.143.

Kamer van Koophandel nummer van de Stichting is: 140.80.680.

Het Bestuur van de Stichting is hier.

Beleidsplan / Doelstelling van de Stichting is hier.

Beloningsbeleid van de StichtingDe Stichting kent geen beloningsbeleid.  Ook werft de Stichting geen gelden en/of goederen.  Onkosten worden uit eigen middelen bekostigd.

Verslag van uitgeoefende activiteiten is hier en financiele verantwoording is hier.